základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

 

sportovní hala:

566 621 922

 

 

Odkazy:

Město Žďár nad Sázavou
MŠMT

 

Práce žáků

-> Aktuální školní rok ->

2011/12

 

Vystoupení pro rodiče - 5. A

Rodiče byli ve čtvrtek 31. 5. pozváni na netradiční konzultační den.
Děti si připravily řadu vystoupení, při kterých předvedly, co všechno už umí.
Podívejte se

 

5. A se učí smysly

Podívejte se, jak to probíhalo.

 

Exkurze do Prahy

Ve středu 25. 4. jely děti ze 4. B na exkurzi do Prahy.
Přečtěte si, co tomu přecházelo, jak se jim tam vedlo a podívejte se na fotky.

 

Exkurze Chaloupky

Ve středu 14. března jsme se vydali na exkurzi do Chaloupek u Kněžic.

Mottem tohoto centra pro výuku žáků je „učíme vás porozumět přírodě“. Pro žáky mají několik programů. My jsme si vybrali program plný praktických činností Kdo nás hřeje, šatí a živí.

Žáci byli rozděleni do tří skupin a v těchto skupinách přecházeli na různá pracoviště.

Na prvním pracovišti zábavnou formou postupně poznávali různé druhy obilí, seznámili se se sklizní obilí, namleli si hrubozrnnou mouku a upekli placky. Všichni si opravdu pochutnali.

Na druhém pracovišti nám na pozadí známé pohádky "Jak krtek ke kalhotkám přišel" ukázali přadné rostliny (len, bavlnu, konopí), ale i vlnu a hedvábí. Každý dostal rostlinky lnu a vyrobili si jednoduchým způsobem provázek. Zajímavá byla i ukázka kolovrátku a tkaní na stavu.

Na třetím pracovišti se žáci seznámili s různými druhy zvířecí srsti a s jejím zpracováním. Žáci si vyrobili plstěnou kuličku. Všem se nám v Chaloupkách líbilo.

třídní učitelka Petra Novotná a žáci 4. A a C

Podívejte se na fotky

 

Hrátky s osovou souměrností  - matematika, 6. ročník

Osová souměrnost kolem nás - to bylo téma několika " jiných " hodin matematiky. Své znalosti o shodnosti a souměrnosti jsme využili při vytváření návrhů symetrických vzorů, vystřihování osově souměrných obrazců, konstrukci os souměrnosti rovinných útvarů.

Prohlédli jsme si fotky známých staveb, které jsou osově souměrné. Nejvíce se nám líbila práce s interaktivní tabulí. Také obrázky vzniklé z našich jmen pomocí osové souměrnosti byly zajímavé a připomínaly nám ufony, brouky, květiny apod. Své znalosti o souměrnosti jsme také využili ve výtvarné výchově. Více na foto.
 

Celé Česko čte dětem   1. B

Prvňáčci se sešli nad knížkou Kočičiny kocourka Damiána.

Přečtěte si, jak to probíhalo a podívejte se na fotky.

 

Celé Česko čte dětem - 4. C

Tentokrát Mikulášovy patálie - Přečtěte si, jak to probíhalo a podívejte se na fotky.

 

Podzim ve 4.A,B

Krásný podzim nabízí své plody a listy ke zpracování. To oslovilo i naše čtvrťáky, kteří v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy tvořili. Jak?

Podívejte se a posuďte sami.

 

 

 

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky