12. prosinec 2016

Na slovíčko 17.11.2016: Ranná péče

Vysočina - Ranná péče je organizace, která pomáhá rodičům s péčí o zrakově i kombinovaně postižené děti. Pomáhají dětem i rodičům přizpůsobit se nové situaci, půjčují nejrůznější pomůcky a leckdy fungují i jako psycholog.