Cena evropského kulturního dědictví za cisterciáckou krajinu

Žďár získal ocenění evropského kulturního dědictví za cisterciácké klášterní krajiny. Ty představují historické milníky v utváření dnešní krajiny. Při vzniku nových klášterů se mniši řídili jednotnými pravidly řádu. To dalo krajinám pod jejich vlivem společné rysy.