základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

sportovní hala:

771 131 713

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

736 472 471

jídelna, 2. ZŠ:

775 886 119

 

 

Odkazy

 

 

MŠMT

 

ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2, školní rok 2021/22

Pedagogičtí pracovníci

vedení kvalifikace
Mgr. Miroslav Kadlec M, Fy ředitel
Mgr. Jiří Beneš M, Z zástupce
1. stupeň třídnictví
Mgr. Andrea Blažíčková 1. st., Aj
Mgr. Eva Ceralová 1. st., Pv 1. A
Mgr. Helena Černá 1. st. 5. A
Mgr. Petra Hamříková 1. st., Vv 4. A
Mgr. Věra Jindrová 1. st.
Mgr. Simona Kántorová 1. st., Aj 1. B
Mgr. Věra Křížová 1. st., Tv 5. B
Mgr. Petra Novotná 1. st. 4. B
Mgr. Alena Pavlíková 1. st. 2. A
Mgr. Renata Skořepová 1. st., sp. ped. 2. B
Mgr. Lucie Topinková 1. st. 3. A
Mgr. Vít Uhmann 1. st., Tv 3. B
2. stupeň třídnictví
Mgr. Jana Beránková Čj, Nj
Mgr. Markéta Dokulilová M, Tv 8. C
Mgr. Jana Hájková Aj + 1. st. 8. A
Mgr. Zuzana Holoubková Čj, Vv 7. C
Mgr. Jan Hrdina Aj + 1. st., Vv 9. A
Mgr. Eva Hrnčířová Čj, Aj, sp. ped.
Mgr. Jana Kazdová Čj, Ov

Mgr. Andrea Kratochvílová

Čj, Aj 7. C
Mgr. Jaroslava Kučerová Rj, D
Mgr. Luboš Novák Př, Ch 6. A
Mgr. Ivana Nováková M, Ch 7. B
Mgr. Jana Pastyříková Fy, Zt, Inf 7. A
Mgr. Jiří Staněk Tv, Z 6. B
Mgr. Lenka  Svobodová Př, Z, Env 9. B
Mgr. Eva Šimurdová 1. st., Hv
Mgr. Jiřina Špačková Čj, D
Mgr. Kateřina Zedníčková M, Fy 8. B
družina
Alena Šilhanová SPgŠ, SEŠ družina A
Barbora Šislerová SPgŠ družina B
Renata Křížová družina C
Ivona Vávrová družina D
asistentka pedagoga
Martina Cočevová
Mgr. Věra Jindrová
Jana Jurková
Renata Křížová
Magdaléna Pavlíková
Lucie Slámová
Ivona Vávrová
->na úvodní stránku Provozní zaměstnanci ->na začátek stránky