Přes 5 milionů korun vybrala Tříkrálová sbírka

Po sečtení všech 571 zapečetěných kasiček se podařilo vybrat 5 020 794 Kč. Pomocí online plateb a bezhotovostních darů se podařilo nastřádat částku 108 456 Kč.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude použit především na nákup nového svozového auta pro denní stacionář Nesa. Jedná se o speciálně upravený vůz pro uchycení invalidních vozíků pro přepravu lidí s mentálním a kombinovaným postižením do stacionáře a zpět domů. Dále výtěžek podpoří terénní sociální a zdravotní služby, a to nákupem celkem pěti osobních vozů, pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Osobní asistenci, Charitní pečovatelskou službu a Domácí hospic Barborka.

Zdroj: Oblastní charita Žďár nad Sázavou