Přesun elektronické úřední desky na MěÚ v Bystřici

V Bystřici došlo k přemístění elektronické úřední desky pod schody městského úřadu. K přesunu došlo z technických důvodů, kdy docházelo k přehřívání panelu vystaveného v letních měsících přímému Slunci. Přemístením se zlepší čitelnost displeje. Provoz úřední desky bude stejný jako na původním místě.

foto: MěÚ Bystřice n. P.