Štítek auto

Parkovací zóny

Žďár chystá projekt parkovacích zón. Problém parkování je nepříjemným dědictvím minulosti. Infrastruktura z 50. a 60. let nebyla koncipována na počty aut, kterým čelíme dnes. Problém se špatným parkováním představuje hrozbu např. při zásahu hasičů.