Štítek inženýrské sítě

Žďár zachránil několik stromů jejich přemístěním

Ve Žďáře nad Sázavou došlo k přemístění několika stromů. Čtyři kaštany a jedna lípa stály v kolizi s inženýrskými sítěmi vedoucími pod nimi. Jelikož správce sítí potřeboval potrubí vykopat, bylo město nuceno stromy odstranit.