Chráněné bydlení je pro handicapované krokem vpřed. V kvalitě života i ve zdraví Doporučený
18. únor 2016

Chráněné bydlení je pro handicapované krokem vpřed. V kvalitě života i ve zdraví

Bystřice nad Pernštejnem - Chráněné bydlení pro hadicapované funguje v Bystřici nad Pernštejnem už přes rok. Tento druh sociálního zařízení má svým klientům poskytovat rodinné zázemí a individuální přístup. A právě zlepšení celkového životního standardu se pozitivně promítá do zdravotního stavu klientů. Vydali jsme se proto do bystřických domků chráněného bydlení a zachytili pokroky dvou jejich obyvatelek.