1. srpen 2012

Železniční most prochází rekontstrukcí

Žďár nad Sázavou - Rezavé koleje na frekventované železniční trati jsou k vidění jen ve výjimečných případech. Na úseku Žďár nad Sázavou – Hamry nad Sázavou je v současné době v provozu jediná kolej.Druhá přišla o desítky metrů své délky. Důvodem zastavení provozu na koleji je revitalizace železničního mostu.Syn: Pavle Halla 00:20 jedná se o ….00:35 včetně odvodnění

Poté co budou dokončeny práce na rekonstrukci mostního podloží a železničního spodku mostu v druhé traťové koleji, přesunou se železničáři na první kolej. Vlaková přeprava není výrazně omezena, revitalizace mostu by měla být dokončena 10. září. Cyklostezka procházející pod mostem je v provozu, lidé však musí dbát zvýšené opatrnosti.